Երևանի Աշոտ Նավասարդյանի անվան հ.196 հիմնական դպրոց

3-րդ եռամսյակ դրամական

posted by yerevan196 in Առանց կարգի and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 3-րդ եռամսյակ դրամական-ում

3-րդ եռամսյակ

posted by yerevan196 in Առանց կարգի and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 3-րդ եռամսյակ-ում

Երկրորդ կիսամյակի հաշվետվություն

posted by yerevan196 in Առանց կարգի and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Երկրորդ կիսամյակի հաշվետվություն-ում

Աշակերտների փաստացի թիվը

posted by yerevan196 in Առանց կարգի and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Աշակերտների փաստացի թիվը-ում

Հիմնական սահ. թիվը

posted by yerevan196 in Առանց կարգի and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Հիմնական սահ. թիվը-ում

Հիմնական սահ. թիվը

posted by yerevan196 in Առանց կարգի and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Հիմնական սահ. թիվը-ում

Տարրական հանրակրթ. ծր. համակազմի սահ. թիվը

posted by yerevan196 in Առանց կարգի and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Տարրական հանրակրթ. ծր. համակազմի սահ. թիվը-ում

posted by yerevan196 in Առանց կարգի and have Մեկնաբանությունները կասեցված են -ում

Անուշ Նավասարդյան

posted by yerevan196 in Առանց կարգի and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Անուշ Նավասարդյան-ում

էլ.ցանց

posted by yerevan196 in Առանց կարգի and have Մեկնաբանությունները կասեցված են -ում