Երևանի Աշոտ Նավասարդյանի անվան հ.196 հիմնական դպրոց

Երկրորդ կիսամյակի հաշվետվություն

posted by yerevan196 in Առանց կարգի and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Երկրորդ կիսամյակի հաշվետվություն-ում

Աշակերտների փաստացի թիվը

posted by yerevan196 in Առանց կարգի and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Աշակերտների փաստացի թիվը-ում

Հիմնական սահ. թիվը

posted by yerevan196 in Առանց կարգի and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Հիմնական սահ. թիվը-ում

Հիմնական սահ. թիվը

posted by yerevan196 in Առանց կարգի and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Հիմնական սահ. թիվը-ում

Տարրական հանրակրթ. ծր. համակազմի սահ. թիվը

posted by yerevan196 in Առանց կարգի and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Տարրական հանրակրթ. ծր. համակազմի սահ. թիվը-ում

posted by yerevan196 in Առանց կարգի and have Մեկնաբանությունները կասեցված են -ում

Անուշ Նավասարդյան

posted by yerevan196 in Առանց կարգի and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Անուշ Նավասարդյան-ում

էլ.ցանց

posted by yerevan196 in Առանց կարգի and have Մեկնաբանությունները կասեցված են -ում

Անուշ Աշոտի Նավասարդյան

էլ.ցանց-1.pdf

posted by yerevan196 in Առանց կարգի and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Անուշ Աշոտի Նավասարդյան-ում

էլ.ցանցէլ.ցանց

posted by yerevan196 in Առանց կարգի and have Մեկնաբանությունները կասեցված են -ում